Home

Troubleschooting

 

Kan geen linken aanklikken en/of bijlagen openen in Outlook.com? (Hotmail)

Je kan proberen de bijlage eerst op te slaan op je bureaublad om die daar dan te openen

Je gebruikt Chrome in combinatie met G-mail.
Heb je Outlook.com, het vroegere hotmail, dan werken soms de linken niet meer in outlook.com.
En het komt ook voor dat  je geen bijlagen meer kan openen.
Daar kan je dan beter Explorer of Edge voor gebruiken en moet je Chrome verwijderen.

Het bewijs dat Chrome de Explorer browser uitschakelt, wordt geleverd bij het de-installeren.
Want dan wordt er gevraagd of je Explorer weer als standaard browser wil gebruiken.
En dat wil ook nog wel eens fout gaan omdat er twee registerwijzigingen van Chrome niet teruggedraaid worden.


Restore the register with this download.

Can't click links and/or open attachments in Outlook.com? (Hotmail)

You can try to save the attachment to your desktop first and then open it there
You use Chrome in combination with G-mail.
If you have Outlook.com, the former hotmail, then sometimes the links no longer work in outlook.com.
And it also happens that you can't open attachments anymore.
It's better to use Explorer or Edge and remove Chrome.

Proof that Chrome disables the Explorer browser is provided at the time of uninstallation.
Because then you will be asked if you want to use Explorer again as your default browser.
And that might also go wrong because two registry changes of Chrome will not be undone.