Home

English

Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie in de ICT (IT)

Want dat is wel nodig, zoals blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
6,8 procent van de vrouwen in de ict gaf in 2016 aan regelmatig tot vaak seksueel ongewenste aandacht van collega´s en direct leidinggevenden te krijgen.
Dat is twee keer zoveel als gemiddeld op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Ter vergelijking: in de bouw voelen nog niet half zoveel vrouwen (3,3 procent) zich seksueel geïntimideerd.
In Nederland doet seksuologe en psychologe Willeke Bezemer al tientallen jaren onderzoek naar dit onderwerp.

Zadkine

Deze video wordt gebruikt als onderdeel van een training aan o.a. MBO leerlingen.Geen video? klik hier

De er(aan)varing en niet alleen in Nederland is, dat je altijd zelf schuldig bent.

Wat had je aan? Heb je gedronken? Heb je misschien een verkeerd signaal gegeven?


Geen video? Klik hier

Maar het is nog al een verschil of je vanaf de bouwsteiger nagefloten wordt of op het werk.

De bouwvakker fluit alleen maar ter bevestiging dat je er best mag wezen, is zelden agressief, staat hoog op de steiger, en zal echt niet naar beneden komen om je lastig te vallen.
Op je werk als ICTer kan het wel tot een directe confrontatie komen.
Een armlengte afstand houden wordt dan wel erg lastig
Nos artikel

Maar je kan op je site ook een fictieve mannelijke zakenpartner opvoeren en namens die mailen en onderhandelen
Hoe twee vrouwen seksisme in de tech wereld omzeilden (spiegel

Wordt je lastig gevallen op je werk, begin dan gelijk een dossier op te bouwen.

Het liefst zou je ze ze te grazen willen nemen door ze voor de ballen te trappen, maar daar win je niet zoveel mee.

Seksistische mails stuur je daarom door naar je privé mailadres en sla je thuis op in een map.
Niet op de PC van je werk.
Idem met whatsapp berichten, Facebook etc.
Dat dossier kan je dan gebruiken om een fikse schadeloosstelling er uit te slepen als de situatie uit de hand dreigt te lopen en je wordt ontslagen of van ellende zelf ontslag neemt.
Bedrijven zijn als de dood dat hun imago wordt geschaad.

*Een nog verder uit te werken onderdeel van het curriculum van Komp u ter hulp is het weerbaar maken tegen seksuele intimidatie.


Artikel