Home

Adjustments after upgrade 1903

Aanpassingen na upgrade 1903

Bureaublad ververst steeds ?
In veilige modus starten
Services.msc
Windows error reporting op disable zetten
MSconfig opstartmenu
Classic shell uitschakelen.
Normaal herstarten.

Classic shell verwijderen.
Alternatieve Classic shell installeren.
Daar kan je Start menu8 voor gebruiken.
Dat kost normaal 9,99 euro, maar dat hoef je niet te betalen.
Je downloadt en installeert het, en dan verwijder je dat weer en dan krijg je de melding dat je de gratis versie kan downloaden.

Macrium Reflect verwijderen en laatste bijgewerkte versie downloaden en installeren.
Met een oude versie krijg je error 9 en dat suggereert, harddisk beschadigd, maar het is een "fout" in de configuratie van een oudere versie van Macrium die door 1903 niet goed wordt ondersteund.

Administrator account openen en bijwerken.
Veilige modus terug

O&O tool opnieuw instellen.

Standard Apps controleren.
Photo viewer
VLC film en tv
Browser

Type clean in het venster en open als administrator

Windows old file verwijderen (vorige Windows installaties)
Herstelpunten inschakelen
Herstelpunt maken.
Image maken


Adjustments after upgrade 1903

Desktop refreshed all the time?
Start in safe mode
Services.msc
Set Windows error reporting to disable
MS config startmenu
Disable Classic shell.
Restart normal

Remove Classic shell
Install an alternative Classic shell.
You can use Start menu8 for that.
That normally costs 9,99 euro, but you don't have to pay for it.
You download and install it, then remove it again and you get the message that you can download the free version.

Remove Macrium Reflect and download and install the latest updated version.
With an old version you get error 9 and that suggests that harddisk is damaged, but it is an "error" in the configuration of an older version of Macrium that is not properly supported by 1903.

Open and update Administrator account.
Safe mode back

O&O tool reset.

Check standard apps.
Photo viewer
VLC film and TV
Browser

Type clean in the search window and open as administrator
Delete Windows old file (previous Windows installations)

Enabling recovery points
Make a new recovery point.
Create an Image