Home 

Ontoegankelijke netwerkmappen vanwege het verdwijnen van de Thuisroep & Problemen met de helderheid en automatisch contrast

De Thuisgroep is met de April 2018-update de nek omgedraaid. Naar nu blijkt, zijn echter ook de werkgroepen op non-actief gezet! Het is hierdoor niet meer mogelijk om via de werkgroep bestanden over het netwerk te delen met andere computers, of om toegang te krijgen tot gedeelde bestanden op andere computers binnen de werkgroep. Ook blijkt sommige netwerkapparatuur hierdoor niet meer toegankelijk. Voor velen een flinke kater!Dit probleem wordt veroorzaakt doordat enkele services niet meer standaard met Windows worden opgestart. Het gaat om één of meerdere van de volgende services:

DNS Client (indien mogelijk)

Function Discovery Provider Host

Function Discovery Resource Publication

SSDP Discovery

TCP/IP NetBIOS Helper

UPnP Device Host

Door middel van trial-and-error is te achterhalen welke van deze services ingeschakeld moeten worden. Dit gaat via het Win-X menu, optie Computerbeheer, Services en toepassingen, Services, wijzig het opstarttype waar mogelijk van Handmatig naar Automatisch (vertraagd starten) en start Windows tot slot opnieuw op. De services die geen effect hebben, kan je beter weer op Handmatig zetten.

TIP: Zijn er nog steeds problemen? Verwijder de eventueel geïnstalleerde beveiligingssoftware dan eens (of in ieder geval de geïnstalleerde firewall!).


Ontoegankelijke netwerkapparatuur

Een aan deze netwerkproblemen gerelateerd probleem (dat overigens dateert van voor de April 2018-update) heeft te maken met het SMB1-protocol dat niet langer toegankelijk is. Het SMB1-protocol is uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld omdat het zo lek als een mandje is. Netwerkapparatuur dat van dit protocol afhankelijk is, functioneert hierdoor niet meer. In onderstaand voorbeeld van een Synology NAS is de oorzaak van het probleem redelijk duidelijk te doorgronden, maar dat is niet altijd het geval. Ben je niet op de hoogte van het uitgezette SMB1-protocol dan kan deze foutmelding de nodige frustraties opleveren...


De toegang tot het netwerkapparaat is te herstellen door het SMB1-protocol in te schakelen via het configuratiescherm, onderdeel Programma's en onderdelen, taak Windows-onderdelen in- of uitschakelen, optie Ondersteuning voor SMB 1.0/CFS voor het delen van bestanden, activeer de opties SMB 1.0/CFS-client. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de gegevens vervolgens beter worden verplaatst naar een nieuwe NAS zodat het SMB1-protocol weer kan worden uitgeschakeld.

dit artikel is terug te vinden op de website

Problemen met de helderheid en automatisch contrast

Na installatie van de April 2018-update was op een aantal mobiele apparaten (die waren voorzien van een specifieke grafische kaart) de helderheid op de laagste stand gezet, waardoor bij daglicht nauwelijks nog iets op het scherm te zien was. Wilde je dit herstellen via het Actiecentrum of via Instellingen, onderdeel Systeem, sub Beeldscherm, dan bleek de optie Helderheid wijzigen ontoegankelijk gemaakt... Hoewel dit probleem inmiddels met een driverupdate zou zijn verholpen, verwacht ik dat het een terugkerend probleem zal blijven. Vandaar dat ik toch even melding maak van de oplossing!

Is het niet gelukt om de optie Helderheid wijzigen weer toegankelijk te maken door de nieuwste drivers voor de grafische kaart via de website van de fabrikant te downloaden en te installeren, dan kan de volgende registertweak wellicht nog uitkomst bieden (mits de registerwaarde FeatureTestControl aanwezig is): navigeer met de registereditor naar de registersleutel HKLM\ SYSTEM\ ControlSet001\ Control\ Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\ 0000 of 0001, noteer de huidige waarde van de registerwaarde FeatureTestControl (zodat deze later eventueel weer hersteld kan worden) en wijzig deze in fb20. Na een herstart van Windows moet de helderheid weer te wijzigen zijn.

LET OP: Deze registertweak heeft mogelijk ongewenste bijeffecten op andere instellingen van de grafische kaart. Het hexadecimale getal fb20 komt namelijk overeen met de binaire waarde 1111 1011 0010 0000, waarbij elk binair cijfer staat voor een in- of uitgeschakelde functie van de grafische kaart. Dit betekent dus dat de registertweak invloed kan hebben op zestien instellingen van de grafische kaart. Worden bepaalde functies van de grafische kaart ongewenst in- of uitgeschakeld, probeer de waarden 9240, f008 en/of f048 dan eens (in plaats van de waarde fb20).

Automatische contrastaanpassing
De registerwaarde FeatureTestControl is bijvoorbeeld ook van belang wanneer er problemen zijn met de automatische contrastaanpassing. Wordt het contrast (niet te verwarren met de helderheid!) tussen donkere en lichte delen van het scherm tergend traag of schokkerig aangepast, zet de automatische contrastaanpassing dan als volgt uit: verhoog in de registerwaarde FeatureTestControl het tweede hexadecimale cijfer van rechts met 1 zodat deze oneven wordt, bijvoorbeeld fb20 in fb30, of 9240 in 9250 (de even hexadecimale getallen a, c en e moeten gewijzigd worden in respectievelijk de oneven getallen b, d en f) en herstart Windows.

Met dank aan Ben Beukens

Bron: Schoone's nieuwsbrief nr.84