Windows 10 settings

At least once a day, Windows 10 contacts the M$ server to share everything you've done with Telemetry access.
This is also evident from the operation of your PC or laptop, which suddenly works a bit slower.

Do you actually know what you have consented to by agreeing to Microsoft's terms and conditions?Windows 10 shutup (Windows 10 light) allows you to disable many unwanted options.


Download

It is a self executable, you don't have to install it, just click on it.
It is recommended that you put the tool on your desktop and turn it on from time to time.
You run the risk after every update, and certainly after an upgrade that a few rows will be changed
When you get an upgrade, all settings are reset to the default options.
You can see that directly, when you see bold rows with a red button on the left.
You have to turn that again to green.

Click on Actions and then click on Apply al recommended settings.

 


You can also turn Telemetry off on multiple levels without the tool (service, dns, firewall-ip)
But there is a good chance that new ip addresses will be pushed, so you have to find out and block them again and again.
Occasionally turning on that tool is a bit more convenient.Disable also upgrade drivers.
Especially the AMD and NVIDIA video drivers regularly go into the fog at an upgrade, and then you have a black screen.
Qualcomm's wifi cards also fail regularly after an update, especially with the Sony laptops.
Please activate the F8 safe mode function in CMD as administrator.
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

In order to prevent an upgrade from being implemented and you have to go through all the settings again, you have to set:
"Activate deferring of upgrades" on green
Then upgrades will not be implemented.
If it works, don't fix it.
Computeridee

 

 


En over copyright?
|

6. De beperkingen van het auteursrecht (in Nederland)

Artikel 15

1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

1.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

2. artikel 25 in acht wordt genomen;
3. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4 niet worden gemaakt.                 
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 16a

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.