Home

English

Windows 10 instellingen aanpassen

Minimaal 1 keer per dag maakt Windows 10 contact met de server van M$ om alles door te geven wat je hebt gedaan.
Dat merk je ook aan de werking van je PC of laptop want die werkt ineens wat langzamer.

Waarmee ga je eigenlijk mee akkoord als je W10 installeert?

Meer....

Met Windows 10 shutup (Windows 10 light) kan je veel ongewenste opties uitschakelen.
Download

Het is een self executable, je hoeft het niet te installeren, alleen aan te klikken.

Het verdient aanbeveling het tooltje op je bureaublad te zetten en af en toe aan te zetten.

Je loopt namelijk het risico na elke update, en zeker na een upgrade, dat alles weer in de default optie staat

Klik op Actions en dan op Apply al recommended settings
 


Je kan Telemetry ook zonder die tool uitzetten op meerdere niveau's (service, dns, firewall-ip)
Maar de kans is groot dat er  steeds nieuwe ip adressen gepusht worden, zodat je die steeds weer te weten moet komen en blokkeren.

Af en toe die tool aanzetten is dan wel wat handiger.Disable ook upgrade drivers.
Vooral de AMD en NVIDIA videodrivers gaan regelmatig de mist in bij een upgrade, en dan heb je een zwart scherm.
Ook de wifi kaarten van Qualcomm laten het regelmatig afweten na een update, en dat vooral bij de Sony laptops.

Activeer dan ook vooral weer de F8 veilige modus functie in CMD als administrator
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

17 oktober 2017 komt de upgrade, waar velen maar weinig aan zullen hebben.
Om te voorkomen dat die doorgevoerd wordt en je alle instellingen opnieuw moet nalopen moet je:
Activate deferring (uitstellen)of upgrades aanzetten.
Dan worden upgrades niet doorgevoerd.
In de group policy (alleen Pro) kan je dat 180 dagen (1607) of 1 jaar uitstellen (1703)
If it works, don't fix it.Computeridee

 

 


En over copyright?
|

6. De beperkingen van het auteursrecht (in Nederland)

Artikel 15

1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

1.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

2. artikel 25 in acht wordt genomen;
3. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4 niet worden gemaakt.                 
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 16a

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.