Home 

Externe URL's configureren 
Voordat u deze procedure of procedures kunt uitvoeren, moet u toestemming hebben om deze procedure of procedures uit te voeren. Om te zien welke rechten je nodig hebt, zie de optie  <Service> virtual directory settings" in het onderwerp Clients and mobile devices permissions. 
Voordat klanten verbinding kunnen maken met uw nieuwe server vanaf het internet, moet u de externe domeinen, of URL's, op de virtuele mappen van de Mailbox-server configureren en vervolgens uw DNS-records (public domain name service) configureren. De onderstaande stappen configureren hetzelfde externe domein op de externe URL van elke virtuele directory. Als u verschillende externe domeinen wilt configureren op één of meer externe URL's van een virtuele directory, moet u de externe URL's handmatig configureren. Voor meer informatie, zie Virtual Directory Management. 
Open de EAC door naar de URL van uw Mailbox-server te bladeren. Bijvoorbeeld: https://Ex2016MBX/ECP. 
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in in Domeinnaam en Wachtwoord en klik vervolgens op Aanmelden. 
Ga naar Servers > Servers, selecteer de naam van de Internet-georiënteerde mailbox en klik vervolgens op Bewerken . 
Klik op Outlook Anywhere. 
In het veld Specificeer de externe hostnaam, specificeer de extern toegankelijke FQDN van de Mailbox-server. Bijvoorbeeld, mail.contoso.com. 
Terwijl u hier bent, laten we ook de intern toegankelijke FQDN van de Mailbox server instellen. In het veld Specificeer de interne hostnaam, voeg de FQDN in die u in de vorige stap gebruikte. Bijvoorbeeld, mail.contoso.com. 
Klik op Opslaan. 
Ga naar Servers > Virtuele mappen en klik vervolgens op Configureer extern toegangsdomein . 
Onder Selecteer de Mailbox servers om te gebruiken met de externe URL, klik op Toevoegen. 
Selecteer de Mailbox-servers die u wilt configureren en klik vervolgens op Toevoegen. Nadat u alle Mailbox-servers die u wilt configureren hebt toegevoegd, klikt u op OK. 
In Voer de domeinnaam in die u wilt gebruiken met uw externe Mailbox servers, typ het externe domein dat u wilt toepassen. Bijvoorbeeld mail.contoso.com. Klik op Opslaan. 
Opmerking: Sommige organisaties maken de Outlook Web App FQDN uniek om gebruikers te beschermen tegen wijzigingen aan de onderliggende server FQDN wijzigingen. Veel organisaties gebruiken owa.contoso.com voor hun Outlook Web App FQDN in plaats van mail.contoso.com. Als u een unieke Outlook Web App FQDN wilt configureren, doe dan het volgende nadat u de vorige stap hebt voltooid. Deze checklist gaat ervan uit dat u een unieke Outlook Web App FQDN hebt geconfigureerd. 
Selecteer owa (Standaard website) en klik op Edit . 
In Externe URL, typ https://, dan de unieke Outlook Web App FQDN die u wilt gebruiken, en voeg /owa toe. Bijvoorbeeld: https://owa.contoso.com/owa. 
Klik op Opslaan. 
Selecteer ecp (standaardwebsite) en klik op Bewerken . 
Typ in Externe URL https://, typ dan dezelfde Outlook Web App FQDN die u in de vorige stap hebt opgegeven en voeg /ecp toe. Bijvoorbeeld, https://owa.contoso.com/ecp. 
Klik op Opslaan. 
Nadat u de externe URL op de virtuele mappen van de Mailbox-server hebt geconfigureerd, moet u uw openbare DNS-records configureren voor Autodiscover, Outlook Web App en mail flow. De publieke DNS-records moeten verwijzen naar het externe IP-adres of FQDN van uw Internet-facing Mailbox server en de extern toegankelijke FQDN's gebruiken die u hebt geconfigureerd op uw Mailbox server. Hieronder volgen enkele voorbeelden van aanbevolen DNS-records die u moet aanmaken om de mailstroom en externe clientconnectiviteit mogelijk te maken.